นิตยสารออนไลน์ NEW !
อลิอันซ์ อยุธยา แจกโค้ดกว่า 10,000 สิทธิ์ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อยู่เคียงข้างบริษัทฯ มาตลอด 69 ปี ตอบรับมาตรการของทางภาครัฐสนับสนุนให้ลูกค้าอยู่บ้านอย่างปลอดภัย
ติดตามได้ในนิตยสารออนไลน์ One Moment Issue 2/2020