นิตยสารออนไลน์ NEW !
“ใช้ชีวิตสัมผัสใหม่ในหน้าฝน ให้คุณตามไปกิน ตามไปพักร่าง มีให้คุณติดตามในนิตยสารออนไลน์ฉบับใหม่”
ติดตามได้ในนิตยสารออนไลน์ One Moment Issue 3/2019