กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อเป็นการยืนยันรับสิทธิ์
**ข้อมูลสำคัญกรุณากรอกให้ครบถ้วน
1.ท่านชื่นชอบนิตยสารออนไลน์ ONE MOMENT "Explore the Rainy Season" ที่จัดทำโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต มากน้อยแค่ไหน จากคะแนน 10 ถึง 1 โดย 10 หมายถึง ชอบมากที่สุด และ 1 ไม่ชอบเลย
2.คอลัมน์ที่ท่านชื่นชอบที่สุด (กรุณาเลือกเพียง 1 ข้อ)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม